شیر برقی اتو

توضیحات

شیر برقی اتو

ویژگی ها

عمومی

نوع اصالت قطعه
اصلی
ویژگی قطعات اتو
قطعات منبع
نوع قطعه اتو
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر